Jdi na obsah Jdi na menu

Řád školní jídelny

29. 8. 2016

Řád jídelny

1. Výdej obědů

Výdej obědů žákům a zaměstnancům školy: od 11.30 – 13.45 hodin

Výdej obědů do jídlonosičů (PRVNÍ DEN NEMOCI): 11.00 – 11.35, 13.45 – 13.50 hodin

2. Ceny obědů:

věk

dotovaná cena  

cena bez dotace státu

7-10 let

24 Kč

45 Kč

11-14 let

26 Kč

47 Kč

15 let a výše

28 Kč

49 Kč

Dotace státu na stravování žáka činní 21 Kč (jedná se o provozní náklady), žáci hradí pouze cenu potravin. Stát nepřispívá žákům v době nemoci a rodič v případě neodhlášení oběda, je povinnen uhradit plnou cenu oběda včetně provozních nákladů od druhého dne nemoci. 

 

Cena oběda pro zaměstnance je 28,-Kč  ( další oběd  49,-Kč )

 

3. Platba obědů vždy předem: (podrobněji viz záložka Informace pro strávníky)

a) Sporožirem – Česká spořitelna (účtuje si 2,50 Kč manipulační poplatek)

• Dosud zavedené platí nadále – případné změny je nutné hlásit v kanceláři ŠJ

• Nové – ve spořitelně je nutné provést souhlas s inkasem a potvrzení s číslem účtu odevzdat v kanceláři ŠJ. Platí se předem na období celého měsíce. Odhlášené obědy ze současného měsíce budou odečteny od platby měsíce následujícího.

b) poštovní poukázkou – platí se předem tak, aby  nejpozději poslední den předcházejícího měsíce byla platba připsána na účet školy. Oběd je vydáván následující den po došlé platbě.

c) Zaměstnanci mohou provést úhradu obědů formou srážky ze mzdy

d) Trvalým příkazem (číslo účtu rodičů je třeba nahlásit vedoucí jídelny - vyúčtování plateb)

 

4. Strávníci z řad žáků a pracovníků školy naší školy hradí pouze cenu potravin. Zaměstnanci školy a důchodci naší školy mají možnost odběru jednoho dalšího obědu navíc – zde je však cena oběda povýšena o náklady na provoz. 

 

5. V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si mohou oběd vyzvednout pouze první den nemoci, kdy není možné jej odhlásit a to v době od 11:00 do 11:30 nebo od 13:45 do 13.50 (na budově "školičky" od 11:00 do 13.00, MIMO DOBU VÝDEJE OBĚDA DĚTEM) Totéž platí i pro žáky, kteří nejsou z různých důvodů přítomni ve škole – viz § 4 Vyhlášky č.107/2005 o školním stravování.

 

6. Obědy je možno odhlásit do 8.00 ráno pěti způsoby:

mailem na adresu jana.svobodova@zs-mpb.cz (nejspolehlivější způsob)

telefonicky (záznamník) na číslo 315 68 20 69

SMS na telefon 721 660 783

přes internet pouze 2 dny předem - www.strava.cz - zařízení č. 4930 (v případě, že neznáte heslo, informujte se u vedoucí školní jídelny na 315 68 20 69 nebo na výše uvedené mailové adrese)

využijte aplikaci pro chytré telefony s Androidem Strava.cz na Google Play. Kód zařízení je 4930 a přihlašovací údaje jako internetové.

 

7. Při obědě je každý strávník povinen odebrat oběd za pomoci čipu. (Uvedeno v rodiči podepsané přihlášce ke stravování)

 

8. Stravování ve školní jídelně se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 o školním stravování.

 

9. Žák je povinen dodržovat zásady chování ve školní jídelně, které jsou zakotveny ve Vnitřním řádu školy. V opačném případě mu hrozí až vyloučení ze školního stravování.

 

10. Dozory v jídelně a na chodbě u jídelny jsou konány podle rozpisu dozorů, který je zpracován vedením školy.

 

V Neratovicích dne 1.9.2015                         Mgr. Jaroslav Kužel (ředitel školy)